Kære alle
Hermed indkaldes der til generalforsamling i TKD Team Kolding tirsdag d. 14 april kl 18:00 - 19:00.
Der vil være træning efter generalforsamlingen

Dagsorden er som følger:
Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand, lige år. - Jesper modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem, lige år.
Valg af en suppleant
Valg af revisor
Eventuelt.